Information desk
(Multichannel)
Selected location

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінево Україна» (далі – Товариство), на виконання вимог законодавства України щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Метою проведення Конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за:

2023

Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим суб’єктом аудиторської діяльності, який має досвід проведення аудиту у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, бути включеним до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідати іншим вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».


Результатом Конкурсу буде відбір суб’єкта аудиторської діяльності на надання відповідної послуги. Якщо Вас зацікавила дана пропозиція, то просимо Вас надіслати Лист про зацікавленість з інформацією про Вашу компанію.

I. Завдання та обсяг аудиту:

Проведення аудиту фінансової звітності за відповідний рік, складеної за МСФЗ, і підготовка аудиторських висновків згідно MCA до 31-го травня 2024 року.

II. Звітність аудитора:

Звіти повинні містити детальну інформацію щодо використаної методології аудиту та обсягу аудиту. Аудиторський висновок має містити запевнення в тому, що аудит виконувався дипломованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів, та відповідати іншим вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Звіт підписується відповідальним аудитором із зазначенням посади аудитора та найменування суб’єкта аудиторської діяльності.


Аудитор має представити аудиторський звіт/лист до керівництва. Звіт аудитора повинен містити висновки аудиту, сформовані в процесі аудиторської перевірки. Цей документ має містити посилання на те, яких заходів було вжито за результатами попередньої аудиторської перевірки, чи вжиті заходи були адекватними для усунення визначених недоліків. Лист до керівництва має бути представлений також у разі відсутності виявлених недоліків.


Аудитор повинен розробити рекомендації стосовно усунення будь-яких визначених слабких сторін. Рекомендації мають бути представлені в порядку їх пріоритетності.


Звіт має бути підготовлений українською мовою та має бути наданий Товариству у двох друкованих примірниках, а також надісланий в електронній формі протягом одного тижня після останнього візиту до організації.

III. Умови участі у конкурсі:

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі в Конкурсі повинен надати до 15 грудня 2023 року включно на електронну адресу контактної особи Товариства наступну інформацію:


 • Цінову пропозицію щодо надання аудиторських послуг з графіком виконання завдань та умовами розрахунків.
 • Коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи тощо).
 • Документальне підтвердження включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, в тому числі до розділу Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».
 • Сертифікати та інформацію про аудиторів, які безпосередньо будуть брати участь в проведенні аудиторської перевірки і підписуватимуть аудиторський звіт.
 • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.
 • Перелік організацій, в яких здійснювались аудиторські перевірки
 • Будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною для прийняття рішення.
IV. Критерії для відбору:
 • Вартість аудиторських послуг.
 • Відповідність вимогам чинного законодавства України, необхідних для проведення аудиту фінансової звітності компанії, які становлять суспільний інтерес.
 • Незалежність.
 • Висока якість послуг.
V. Не допускаються до участі в Конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:
 • не відповідають вимогам Закону України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність та зазначеним критеріям;
 • подали для участі в Конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали для участі в Конкурсі пропозицію із порушенням встановлених строків.

Товариство залишає за собою право на отримання від учасників Конкурсу додаткової інформації.


Контактна особа Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінево Україна»:


Бондаренко Анна

e-mail: anna.bondarenko@synevo.ua

Add to cartDelete from the cartWarning!Сlean up the cartWarning!


Do you want to take advantage of the offer from vitagramma.com?


Code Available tests Price (UAH)

Сума: 180 грн.
Знижка: 0 грн.
Сума до оплати:
180 грн.
180 грн.

Yes