Перелік аналізів Ціна

/
Ціна при онлайн-оплаті

(грн)
Строк (робочих днів )* Замовити

1. Гормональна панель

2. Панель пренатальної діагностики

3. Панель каріотипування

4. Онкологічна панель

5. Інфекційна панель

6. Панель імунології

7. Панель бактеріологічних досліджень

8. Панель цитологічних досліджень

9. Панель патоморфологічних досліджень

10. Панель біохімічних досліджень

11. Панель загальноклінічних досліджень

12. Панель неінвазивних методів оцінки стану печінки

13. Панель інших досліджень

14. Панель генетичних досліджень

15. Комплексні дослідження (пакети)

Пакет №301 (Живи серцем) (Тиреотропний гормон (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Креатинфосфокіназа (КФК загальна); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH); Натрій (сироватка); C-реактивний білок (СРБ); Хлор (сироватка); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікований гемоглобін (HbA1c); Калій (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Розрахунок індексу HOMA) / 1749
1000

900

1

ЗАМОВИТИ

16. Панель алергологічних досліджень

17. Взяття матеріала одноразовими системами*Зазначений термін виконання послуг приблизний, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів. Вихідними вважається неділя та державні свята.

Проведення антибіотикограми буде виконано в тому випадку, якщо з досліджуваного біоматеріалу буде виділена патогенна мікрофлора або умовно-патогенна в кількості, що перевищує норму.