Информационная служба
(Многоканальный)
Выбран населеный пункт

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Лабораторія Сінево та/або партнер Лабораторії Сінево – Франчайзі, надалі - «Виконавець», з одного боку, та Фізична особа, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги з лабораторної діагностики на сайті www.synevo.ua та/або у Відділенні Виконавця, - в подальшому «Пацієнт» та/або «Замовник», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До даного Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Пацієнтів та/або Замовників, які замовляють медичні послуги у Відділенні Виконавця та/або на сайті Виконавця за посиланням www.synevo.ua. Даним Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем кваліфікованої медичної послуги за Замовленням Пацієнта та/або Замовника, розміщеним на сайті Виконавця за посиланням www.synevo.ua або оформленим належним чином у Відділенні Виконавця. Медичні послуги надаються відповідно до ліцензії Виконавця на медичну практику.

1.2. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Пацієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення Замовлення на сайті Виконавця або у Відділенні Виконавця.

1.3. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення клінічних лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору, і реалізації Послуг:

1.4.1. Лабораторія Сінево підтверджує та гарантує, що має право на проведення клінічних лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України;

1.4.2. Франчайзі підтверджує та гарантує, що здійснює господарську діяльність на підставі ліцензії на ведення господарської діяльності з медичної практики, та дотримується всіх законодавчо встановлених вимог на здійснення даного виду господарської діяльності.

1.5. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801–XII, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

1.6. Визначення термінів:

Замовник — фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, та здійснила замовлення Послуг Виконавця від власного імені чи від імені Пацієнта, на надання Послуг. У випадку розміщення Замовлення Послуг від імені Пацієнта Замовник підтверджує, що діє в інтересах Пацієнта й отримав на це добровільну згоду від Пацієнта. У випадку, якщо Пацієнтом є особа, яка володіє неповною, частковою дієздатність, або дієздатність якої обмежена, попереднє замовлення Послуги може бути здійснено виключно Замовником.

Пацієнт — фізична особа, яка звернулася за наданням Послуг та якій безпосередньо надаються такі Послуги Виконавцем відповідно до Замовленням.

Виконавець — Лабораторія Сінево та/або партнер Лабораторії Сінево – Франчайзі. В залежності від адреси, за якою надаються Послуги, Виконавець може змінюватися.

Відділення та/або пункт забору біологічного матеріалу Виконавця - адреси за якими Виконавець надає Послуги. Перелік адрес міститься на сайті Виконавця за посиланням: https://www.synevo.ua/ua/centers.

Лабораторія Сінево — ТОВ «Сінево Україна», юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 04214, м. Київ, вул. Північна, 2/58 літ. «А», ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики серії АГ № 599651 від 26 грудня 2011 р. код ЄДРПОУ: 34709124 та/або ТОВ «Сінево Схід», юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстроване за адресою: 49026, м. Дніпро, вул. Решетилівська 33-А, ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики серії АЕ № 282464 від 26 лютого 2014 р. код ЄДРПОУ: 34288605.

Франчайзі – партнер Лабораторії Сінево, повне найменування, адреси здійснення господарської діяльності якого зазначені за наступним посиланням: www.synevo.ua/ua/infoagreement.

Послуга — медична послуга, що надається Виконавцем та включає в себе взяття біологічного матеріалу Пацієнта, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу Пацієнта та надання Пацієнту результату проведеного медичного дослідження. Послуга надається за індивідуальним замовленням Пацієнта для задоволення його особистих потреб або на Замовлення Замовника для задоволення потреб Пацієнта. Місцем безпосереднього надання Послуги є будь-яке відділення діагностичного центру/пункт забору біологічного матеріалу Виконавця, розташоване у місті, обраному Замовником та/або Пацієнтом перед оформленням Замовлення на надання Послуг.

Замовлення — оформлений належним чином на сайті https://www.synevo.ua або у Відділенні Виконавця запит Пацієнта або Замовника, в якому визначений перелік Послуг, які бажає отримати Пацієнт під час відвідування відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу Виконавця за попередньо визначеним Замовником або Пацієнтом місцезнаходженням (містом). На вибір Замовника та/або Пацієнта Замовлення може бути оплачене повністю під час його оформлення або під час візиту Пацієнта у відділення діагностичного центру/пункт забору біологічного матеріалу. Підтверджуючи Замовлення Пацієнт одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Пацієнта на умовах, встановлених даним Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким медичним втручанням, погоджується з умовами цього Договору та всіма діями, які за ним будуть здійснені та які не суперечитимуть умовам даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за Замовленням Замовника та/або Пацієнта, надати Пацієнту Послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, чинним законодавством України, а Пацієнт в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов даного Договору.

2.2. Після оформлення Замовлення Пацієнт та/або Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

3.1. Пацієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних відповідно до умов даного Договору та Додатку № 1 до нього в обсязі, необхідному для оформлення, оплати Замовлення та надання Послуги.

3.2. Пацієнт підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України, які стосуються захисту персональних даних.

3.3. Пацієнт підтверджує, що проінформований про те, що розпорядниками персональних даних Пацієнта, є ТОВ «Медікавер Інтегрейтед Клінікал Сервісес Юкрейн»: Україна, 04214, місто Київ, вул Північна, буд. 2/58, літ. «А»; ТОВ «ЛАБтуВелнес» (LabToWellness LLC.): Естонія, 12618, м.Таллін, вул.Маеалуссе, 2/1 (Maealuse 2/1, Tallinn 12618, Estonia); ТОВ «Гістологічна лабораторія «ДіаЛог»: Україна, 04080, Київ, вул. Костянтинівська, 73; ТОВ «НЕОМЕД 2007»: Україна, 04123, м. Київ, вул. Западинська, буд. 9а, оф. 12; ТОВ «САЙГЕН»: Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73; ФОП Одиноков В.В.: 03162, м. Київ, пр-т. Леся Курбаса, будинок 16, кв. 14; Інститут Медичної Діагностики Берлін-Потсдам МВЗ (Institut fur Medizinische Diagnostic Berlin-Potsdam MVZ GbR): Німеччина, 12247, Берлін-Штегліц; вул. Ніколая 22 (Germany, Nicolai Str.22, 12247 Berlin-Steglitz); Медікавер Холдінг С.А. (Medicover Holding S.A.): Люксембург, Л-2420, м. Люксембурґ, проспект Еміля Ройтера, 24 (24, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg); Медікавер Сп.з о.о. (Medicover Sp. z o.o.): Польща, 00-807, м. Варшава, вул. Ал. Єрозолімскє, 96 (Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Poland); Медікавер Тех СРЛ (Medicover Tech SRL): Румунія, м. Бухарест (Сектор 2), бульвар Димитрія Помпеї, 5-7, будинок НВС 1, перший поверх, кімната 1М (Bucureşti Sectorul 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 5-7, Cladirea HBC 1, Parter, Camera 1M, Romania); СТАФФБАСЕ ГМБХ (STAFFBASE GMBH): Німеччина, 09111, м. Хемніц, вул. Аннабергер, 73 (Annaberger Str. 73, 09111 Chemnitz, Germany); Майкрософт Айрленд Оперейшенс Лімітед (Microsoft Ireland Operations Limited): Ірландія, 2, м. Дублін, вул. Набережна сера Джона Роджерсона, 70 (70 Sir John Rogerson`s Quay, Dublin 2, Ireland), її афілійовані особи й інші компанії групи Medicover та Франчайзі**, які здійснюють діяльність з медичної практики за відповідною адресою, із повним найменуванням та адресою яких я ознайомився та погодився за посиланням: www.synevo.ua/ua/infoagreement (далі – «Розпорядники»).

3.4. Пацієнт надає Лабораторії Сінево та Франчазі право без попередньої згоди Пацієнта, на передачу (поширення) своїх персональних даних Розпорядникам та/або третім особам. Пацієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, зазначеної в даному Договорі.

3.5. Пацієнт надає Лабораторії Сінево та Франчайзі згоду на передачу персональних даних, в тому числі результатів лабораторного дослідження біологічного матеріалу, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до Національної служби здоров`я України (ідентифікаційний код: 42032422, Україна, 04073, м. Київ, пр. Степана Бандери, буд. 19), та/або ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 44703690, Україна, 04119, місто Київ, вул. Джонса Ґарета, будинок 8, корпус 20К, поверх 4), та/або ДП «Дія» (ідентифікаційний код: 43395033; м. Київ, вул. Ділова, буд. 24), та/або МІНЦИФРИ (ідентифікаційний код: 43220851, м. Київ, вул. Ділова, буд. 24), та/або ДУ «Центр громадського здоров`я МОЗ України» (ідентифікаційний код: 40524109, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 41), та/або МОЗ України (код ЄДРПОУ: 00012925, місто Київ, вул. Грушевського, буд. 7) та/або відповідного лабораторного центру МОЗ України.

3.6. У випадку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію, персональні дані Пацієнта можуть передаватись у порядку, передбаченому чинним законодавством України до партнерського закладу охорони здоров’я, який здійснює підтверджувальні дослідження, та до Франчайзі**, який здійснює господарську діяльність за адресою відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу, до якого я звернувся Пацієнт з метою проведення тестування на ВІЛ-інфекцію, до Інституту Медичної Діагностики Берлін-Потсдам МВЗ (Institut fur Medizinische Diagnostic Berlin-Potsdam MVZ GbR): Німеччина, 12247, Берлін-Штегліц; вул. Ніколая 22 (Germany, Nicolai Str.22, 12247 Berlin-Steglitz) – у разі замовлення послуги № 9757.

3.7. Метою обробки наданих мною персональних даних є проведення Лабораторією «Сінево»* лабораторних досліджень наданого Пацієнтом біологічного матеріалу та надання Пацієнту, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов`язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров`я, в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров`я, а також (без обмеження) в цілях розробки нових продуктів, тест-систем та методів у сфері охорони здоров`я, для наукових цілей, цілей бухгалтерського обліку, захисту людей та майна, захисту претензій, та в цілях статистики (далі – «Мета обробки»).

3.8. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Пацієнт надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Пацієнтом та/або Замовником при оформленні Замовлення, документації медичного призначення, яка була надана та/або заповнена Пацієнтом та/або Замовником, а також результатами лабораторних досліджень наданого Пацієнтом біологічного матеріалу.

3.9. Пацієнт погоджуєтся, що у випадку оформлення Замовником попереднього Замовлення на надання Послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Пацієнт надав попередню згоду такій особі на використання його персональних даних, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця, та підтверджує, що Замовник діяв від імені Пацієнта та в його інтересах. Пацієнт підтверджує, що надає право Замовникові оформляти попереднє Замовлення від імені Пацієнта та надавати від імені Пацієнта згоду на обробку персональних даних та згоду на медичне втручання. Якщо під час попереднього оформлення Замовником Замовлення на надання Послуг Виконавця у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Пацієнт надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів досліджень за цим Замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе така третя особа.

3.10. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

3.11. Пацієнт та/або Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані під час оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Пацієнта, зазначеними під час оформлення Замовлення, і персональними даними Пацієнта, наданими ним при отриманні Послуги або результатів лабораторних досліджень (паспортні дані, дані бланка Замовлення), Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Пацієнту, до моменту з’ясування особи Пацієнта.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, перелік Послуг, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

4.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Вносити зміни в перелік Послуг, які надаються Виконавцем та розміщений за адресою www.synevo.ua та у Відділенні Виконавця, щодо обсягу кожної Послуги, строків її виконання, ціни кожної Послуги тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору.

5.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання Послуг Пацієнту.

5.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

5.1.4. Інформувати Пацієнта про зміни щодо Послуг.

5.1.5. Приймати оплату за Послуги в безготівковій формі під час оформлення Замовлення Пацієнтом та/або Замовником чи в готівковій формі під час отримання Послуги в відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Виконавця.

5.1.6. У разі порушення Пацієнтом рекомендацій Виконавця щодо підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень, при некоректній поведінці Пацієнта (порушенні Правил перебування пацієнтів у відділеннях Діагностичного центру/пунктах забору біологічного матеріалу Виконавця), відмові в наданні інформованої добровільної згоди пацієнта на медичне втручання та обробку персональних даних, Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень Пацієнтом. При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

5.1.7. В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані Послуги.

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

5.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

5.2.3. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

5.2.4. Забезпечити Пацієнта/Замовника інформацією, що включає в себе відомості про місце надання Послуг, режим роботи відділень діагностичного центру/пунктів забору біологічного матеріалу Виконавця, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг, отримання додаткових знижок на Послуги тощо.

5.2.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень біологічного матеріалу Пацієнта відповідно статті 4 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

5.2.6. Інформувати Пацієнта у випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково.

5.3. Права Пацієнта:

5.3.1. Пацієнт має право на своєчасне і якісне отримання Послуги.

5.3.2. Обрати зручний для Пацієнта та/або Замовника спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

5.3.3. Самостійно визначати перелік Послуг, що входять до Замовлення, , які він бажає отримати в межах цього Договору.

5.3.4. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

5.3.5. Надати письмову заяву від власного імені на отримання медичної документації або деяких зразків матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги. Заява складається у відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Виконавця відповідно до форми заяви, наданої Виконавцем, до заяви додається завірена копія паспорту Пацієнта. У випадку неможливості самостійно отримати медичну документацію або деякі зразки матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги, Пацієнт може надати письмову заяву від власного імені через свого представника, зазначивши додатково паспортні дані такого представника у цій заяві та за умови пред’явлення представником документу, що посвідчує особу представника під час отримання медичної документації Пацієнта або деяких зразків матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги, у відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Виконавця та надання Представником нотаріально посвідченої довіреності на вчинення дій із отримання медичної документації та/або зразків біологічного матеріалу від імені Пацієнта.

5.3.6. Анулювати Замовлення шляхом направлення письмової заяви Пацієнта протягом строку дії Замовлення у порядку, встановленому в п. 6.5., 6.6. цього Договору.

5.3.7. Пільгові категорії населення, діти до 5 років, жінки після 30 тижнів вагітності, особи, які зробили замовлення онлайн, під час відвідання відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу Виконавця обслуговуватися першочергово для здачі біологічного матеріалу.

5.4. Пацієнт зобов’язаний:

5.4.1. Оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до умов статті 6 цього Договору.

5.4.2. Забезпечити забір біологічного матеріалу працівниками Виконавця у відділенні діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу Виконавця або передати біологічний матеріал Пацієнта Виконавцю протягом строку, зазначеному Виконавцем в повідомлення, що надається Виконавцем з метою підтвердження он-лайн Замовлення, або в строк, зазначений Виконавцем у бланку Замовлення.

5.4.2.1. У разі порушення п. 5.4.2. Договору Виконавець залишає за собою право анулювання Замовлення, в разі, якщо послуга була оплачена, в такому випадку оплата за Послугу Пацієнту не повертається.

5.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Пацієнтом цього Договору.

5.4.4. За додатковою вимогою Виконавця, надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, згоду на обробку персональних даних, а також надати Виконавцю всі інші необхідні дозволи, необхідні для надання Послуг Виконавцем.

5.4.5. Суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до здачі аналізів (надання Послуг), розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Пацієнта.

5.4.6. Пацієнт зобов’язується дотримуватися Правил перебування пацієнтів під час перебування у відділеннях діагностичного центру/пунктах забору біологічного матеріалу Виконавця.

5.4.7. Надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання Послуг. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах Пацієнта, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта.

5.4.8. Для отримання Послуги відвідати будь-яке з відділень діагностичного центру/пунктах забору біологічного матеріалу Виконавця, що розташовані у місті, обраному Пацієнтом та/або Замовником перед оформленням Замовлення.

5.4.9. З метою отримання результатів Замовлення у відділені діагностичного центру/ пункті забору біологічного матеріалу Виконавця, Замовнику/Пацієнту на номер мобільного телефону, зазначений під час оформлення Замовлення, Виконавець надсилає код-пароль, який Замовник/Пацієнт повинен назвати Виконавцеві.

Якщо Замовник/Пацієнт не має при собі мобільного телефону, з метою отримання результатів Замовлення у відділені діагностичного центру/ пункті забору біологічного матеріалу Виконавця, він може надати бланк Замовлення. У випадку відсутності бланку Замовлення, Пацієнт повинен надати документ, що посвідчує особу (паспорт або права).

Якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Пацієнтом особа, за відсутності бланка Замовлення, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Пацієнта щодо отримання результатів досліджень Пацієнта.

У випадку отримання результатів досліджень Пацієнта, що не досяг повноліття, його законним представником, останній повинен надати працівникам Виконавця оригінал бланку Замовлення Пацієнта, Свідоцтво про народження Пацієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника.

6. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання вказані в чинному Прайс-листі Виконавця за адресою www.synevo.ua, який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.

6.2. Виконавець не має права змінювати ціну оплаченої Послуги після того, як Замовлення було прийнято Виконавцем, а Пацієнт отримав sms-повідомлення на вказаний Пацієнтом номер телефону та/або електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Виконавцем.

6.3. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України — гривні, шляхом здійснення безготівковового платежу під час оформлення Замовлення або готівкою безпосередньо у відділенні Виконавця перед наданням Послуги.

6.4. Пацієнт здійснює оплату Послуг способом, запропонованим на сайті Виконавця www.synevo.ua. Всі Послуги, що містяться в Замовленні на момент їх безпосереднього надання Пацієнтові у відділенні діагностичного центру Виконавця, повинні бути повністю оплачені.

6.5. У разі, якщо Замовлення анульоване за письмовою заявою Пацієнта протягом строку дії Замовлення, а Послуги ще не були надані частково або повністю, оплачена вартість Послуг підлягає поверненню у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Пацієнту вартості неотриманих Послуг.

6.6. Заява на повернення грошових коштів може бути оформлена Пацієнтом в електронній формі на сайті за посиланням www.synevo.ua/uk/refund/. У разі подання Пацієнтом письмової заяви на паперовому носії, така заява підлягає оформленню у відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Виконавця, або направляється Пацієнтом на юридичну адресу Виконавця, рекомендованим листом. До заяви додається копія документу, що посвідчує особу, яка оплатила Замовлення Послуг.

6.7. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, Послуг і проведених транзакціях.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ

7.1. Для розміщення Замовлення Пацієнт та/або Замовник заповнює реєстраційну форму на сайті Виконавця www.synevo.ua, обирає місто із переліку міст, де можна отримати Послугу, обирає перелік необхідних Послуг, оформлює Замовлення відповідно до Інструкції, розміщеної на сайті www.synevo.ua, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору та обирає спосіб оплати або оформлює Замовлення у Відділенні Виконавця. Оформлення Пацієнтом та/або Замовником Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Пацієнта з Послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої вартості послуги.

7.2. Послуги, оформлені в одному Замовленні, можуть бути надані одному Пацієнтові, визначеному в Замовленні, за одне відвідування відділення діагностичного центру Виконавця.

7.3. При оформленні Пацієнтом та/або Замовником Замовлення на Послуги розповсюджується лише один вид знижки. Знижки на послуги не сумуються.

7.4. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення, в тому числі у разі надання Пацієнтом документу на отримання знижки при оплаті Замовлення у відділенні діагностичного центру Виконавця.

7.5. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює обробку Замовлення. Пацієнту надається Підтвердження Замовлення на номер мобільного телефону, вказаний пацієнтом і\або на адресу електронної пошти, з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені послуги, вартість, сума замовлення.

7.6. Пацієнт має право скасувати Замовлення на сайті до моменту забору біологічного матеріалу Виконавцем, шляхом заповнення реєстраційної форми скасування Замовлення відповідно до п. 6.5., 6.6. цього Договору. Дана процедура передбачає анулювання Замовлення без можливості подальшого відновлення.

7.7. Анулювання Замовлення не є фактом обмеження права Пацієнта на оформлення нового Замовлення на Послуги.

7.8. Пацієнт після отримання Послуг в будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в своєму особистому кабінеті в розділі «Отримати результат», підрозділі «Результати онлайн» при авторизованому вході в систему на сайті www.synevo.ua.

7.9. У випадку виявлення Пацієнтом допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Пацієнт має право звернутися до адміністратора відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу із документом, що посвідчує особу пацієнта, з метою виправлення зазначених помилок. В даному випадку послуги надаються Пацієнтові в порядку загальної черги.

7.10. У разі оформлення он-лайн Замовлення на сайті www.synevo.ua, послуга «Виклик медсестри додому» не надається. Біологічний матеріал для надання Послуг за Замовленням, оформленим на сайті www.synevo.ua, можна здати безпосередньо у відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Виконавця.

8. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТРОК ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ (ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

8.1. Строк надання Послуг, зокрема проведення клініко-діагностичного дослідження біологічного матеріалу Пацієнта, визначений на сайті www.synevo.ua. Даний строк може бути подовжено Виконавцем на 15 (п'ятнадцять) робочих днів, якщо таке подовження допускається технологічними інструкціями виконання відповідного клініко-діагностичного дослідження. В даному випадку Виконавець додатково не повідомляє Пацієнта про продовження строку надання послуг. Строк надання послуг відраховується з дня, наступного за днем забору біологічного матеріалу Пацієнта у відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Виконавця.

8.2. Строк дії Замовлення з моменту його оформлення складає 30 календарних днів, якщо інший строк не було зазначено Виконавцем в повідомленні про підтвердження он-лайн замовлення або в бланку замовлення, наданому Виконавцем Пацієнтові. Цей строк може бути продовжений на розсуд Виконавця.

8.3. Забір матеріалу Пацієнта для надання Послуг за Замовленням проводиться Виконавцем не раніше наступного дня від дня оформлення Замовлення Замовником та/або Пацієнтом на сайті www.synevo.ua.

9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Пацієнта вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті www.synevo.ua та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

11.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуги, у випадках порушення Пацієнтом п. 5.4.5. даного Договору.

12.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Пацієнтом та / або Замовником, чи безпосереднє надання Послуги Пацієнту не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Пацієнтом та/або Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом Пацієнта.

13.2. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

14. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Лабораторія Сінево:

 

ТОВ «Сінево Україна»

ТОВ «Сінево Схід»

 

Україна, 04214, м. Київ, вул. Північна 2/58-А

Код ЄДРПОУ: 34709124

Телефон/факс: (044) 390-05-20, (044) 390-05-21 

 

 

Україна, 49026, м. Дніпро, вул. Решетилівська 33-А

Код ЄДРПОУ 34288605

Телефон/факс: (056) 791-12-20

 

 

Франчайзі відповідно до переліку за посиланням: www.synevo.ua/ua/infoagreement


Додаток № 1 до Публічного договору про надання медичних послуг

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА

НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з умовами користувацької угоди» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на сайті https://www.synevo.ua я надаю Лабораторії «Сінево»* та/або Франчайзі** згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ (далі – «Закон») та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких я надаю Лабораторії «Сінево»* та/або Франчайзі**, обмежується обсягом даних, що були зазначені в цій Інформованій згоді, документації медичного призначення, яка була мною заповнена та/або надана, а також результатами лабораторних досліджень наданого біологічного матеріалу.

Метою обробки наданих мною персональних даних є проведення Лабораторією «Сінево»* лабораторних досліджень наданого біологічного матеріалу та надання мені, або вказаним мною особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов'язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров'я, в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров'я, а також (без обмеження) в цілях розробки нових продуктів, тест-систем та методів у сфері охорони здоров’я, для наукових цілей, цілей бухгалтерського обліку, захисту людей та майна, захисту претензій, та в цілях статистики (далі – «Мета обробки»).

Мені було роз'яснено та зрозуміло всі мої права, передбачені статтею 8 Закону, включаючи право отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, право на доступ до моїх персональних даних, право отримувати відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних, право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних, право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію, право звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних, право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних, право знати механізм автоматичної обробки персональних даних, право на захист від автоматизованого рішення, яке має для мене правові наслідки, право відкликання цієї Інформованої згоди шляхом направлення Лабораторії «Сінево»* та/або Франчайзі** відповідної заяви рекомендованим листом з описом вкладення, після чого мої персональні дані знищуються (знеособлюються).

Я проінформований(-а) про те, що розпорядниками персональних даних, переданих згідно з цією Інформованою згодою, є: ТОВ «Медікавер Інтегрейтед Клінікал Сервісес Юкрейн»: Україна, 04214, місто Київ, вул Північна, буд. 2/58, літ. «А»; ТОВ «ЛАБтуВелнес» (LabToWellness LLC.): Естонія, 12618, м.Таллін, вул.Маеалуссе, 2/1 (Maealuse 2/1, Tallinn 12618, Estonia); ТОВ «Гістологічна лабораторія «ДіаЛог»: Україна, 04080, Київ, вул. Костянтинівська, 9а, оф. 12; ТОВ «САЙГЕН»: Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73; ФОП Одиноков В.В.: 03162, м. Київ, пр-т. Леся Курбаса, будинок 16, кв. 14; Інститут Медичної Діагностики Берлін-Потсдам МВЗ (Institut fur Medizinische Diagnostic Berlin-Potsdam MVZ GbR): Німеччина, 12247, Берлін-Штегліц; вул. Ніколая 22 (Germany, Nicolai Str.22, 12247 Berlin-Steglitz); Медікавер Холдінг С.А. (Medicover Holding S.A.): Люксембург, Л-2420, м. Люксембурґ, проспект Еміля Ройтера, 24 (24, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg); Медікавер Сп.з о.о. (Medicover Sp. z o.o.): Польща, 00-807, м. Варшава, вул. Ал. Єрозолімскє, 96 (Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Poland); Медікавер Тех СРЛ (Medicover Tech SRL): Румунія, м. Бухарест (Сектор 2), бульвар Димитрія Помпеї, 5-7, будинок НВС 1, перший поверх, кімната 1М (Bucureşti Sectorul 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 5-7, Cladirea HBC 1, Parter, Camera 1M, Romania); СТАФФБАСЕ ГМБХ (STAFFBASE GMBH): Німеччина, 09111, м. Хемніц, вул. Аннабергер, 73 (Annaberger Str. 73, 09111 Chemnitz, Germany); Майкрософт Айрленд Оперейшенс Лімітед (Microsoft Ireland Operations Limited): Ірландія, 2, м. Дублін, вул. Набережна сера Джона Роджерсона, 70 (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland), її афілійовані особи й інші компанії групи Medicover та Франчайзі**, які здійснюють діяльність з медичної практики за відповідною адресою, із повним найменуванням та адресою яких я ознайомився та погодився за посиланням: www.synevo.ua/ua/infoagreement (далі – «Розпорядники»). Розпорядники обробляють надані мною персональні дані в порядку, встановленому законодавством для конкретних і законних цілей, зазначених в цій Інформовані згоді, згідно визначеної Мети обробки. Володілець, Розпорядники та/або треті особи взяли на себе зобов'язання забезпечити захист наданих мною персональних даних від їх незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них. Володілець, Розпорядники та/або треті особи зобов’язуються вважати всю інформацію, що містить мої персональні дані, конфіденційною. Розпорядники обробляють надані мною персональні дані в порядку, встановленому законодавством для конкретних і законних цілей, зазначених в цій Інформовані згоді, згідно визначеної Мети обробки. Володілець, Розпорядники та/або треті особи взяли на себе зобов'язання забезпечити захист наданих мною персональних даних від їх незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них. Володілець, Розпорядники та/або треті особи зобов’язуються вважати всю інформацію, що містить мої персональні дані конфіденційною.

Я погоджуюсь, що Лабораторія «Сінево»* та/або Франчайзі** має право без моєї додаткової згоди на передачу (поширення) персональних даних Розпорядникам та/або третім особам. До даних третіх осіб належать: органи державної влади та місцевого самоврядування, інші особи, які мають право отримувати дану інформацію у відповідності до вимог чинного законодавства, юристи, юридичні особи – члени групи компаній Medicover, контрагенти, з якими Лабораторією «Сінево»* та/або Франчайзі** були укладені договори про надання послуг, виконання робіт.

Я надаю Лабораторії «Сінево»* та Франчайзі** згоду на передачу моїх персональних даних, в тому числі результатів лабораторного дослідження біологічного матеріалу, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до Національної служби здоров'я України (ідентифікаційний код: 42032422, Україна, 04073, м. Київ, пр. Степана Бандери, буд. 19), та/або ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 44703690, Україна, 04119, місто Київ, вул. Джонса Ґарета, будинок 8, корпус 20К, поверх 4), та/або ДП «Дія» (ідентифікаційний код: 43395033; м. Київ, вул. Ділова, буд. 24), та/або МІНЦИФРИ (ідентифікаційний код: 43220851, м. Київ, вул. Ділова, буд. 24), та/або ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (ідентифікаційний код: 40524109, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 41), та/або МОЗ України (код ЄДРПОУ: 00012925, місто Київ, вул. Грушевського, буд. 7) та/або відповідного лабораторного центру МОЗ України.

Я погоджуюсь, що у випадку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію, мої персональні дані можуть передаватись у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до партнерського закладу охорони здоров’я, який здійснює підтверджувальні дослідження, до Франчайзі**, який здійснює господарську діяльність за адресою відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу, до якого я звернувся(-лась) з метою проведення тестування на ВІЛ-інфекцію, до Інституту Медичної Діагностики Берлін-Потсдам МВЗ (Institut fur Medizinische Diagnostic Berlin-Potsdam MVZ GbR): Німеччина, 12247, Берлін-Штегліц; вул. Ніколая 22 (Germany, Nicolai Str.22, 12247 Berlin-Steglitz) – у разі замовлення послуги № 9757, при цьому персональні дані не передаються іншим Розпорядникам або третім особам.

Я надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних, зазначених у цій Інформованій згоді, у будь-яких комп'ютерних та/або інформаційних системах, які використовуються на законних підставах суб'єктом, що здійснює обробку персональних даних, а також згоду на транскордонну передачу персональних даних в іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до зазначеної Мети обробки.

Я погоджуюсь, що у випадку оформлення призначеною мною особою попереднього замовлення на надання послуг Лабораторією «Сінево»* та Франчайзі** у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, я ознайомлений(-а) з переліком послуг та бажаю отримати саме такі послуги Лабораторії «Сінево»* та Франчайзі**, а також підтверджую, що призначена мною особа діяла від мого імені та в моїх інтересах, а факт оплати відповідного замовлення спричиняє зобов’язання Лабораторії «Сінево»* та Франчайзі** виконати у повному обсязі обрані в такій спеціальній комп’ютерній та/або інформаційній програмі (системі) послуги, незалежно від того, чи самостійно я обрав(-ла) такі послуги, чи за допомогою призначеної мною особи, відповідно до Мети обробки. Я надаю згоду Лабораторії «Сінево»* та Франчайзі** на відправлення отриманих Лабораторією «Сінево»* та Франчайзі** результатів досліджень за цим замовленням саме на електронну адресу, що була зазначена під час оформлення попереднього замовлення призначеною мною особою. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації після її отримання несе призначена мною особа. При цьому Лабораторія «Сінево»* та Франчайзі**, у разі передачі таких даних, здійснюють всі розумні дії для забезпечення адекватного захисту таких даних.

Я погоджуюсь, що з метою отримання результатів лабораторних досліджень у відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Лабораторії «Сінево»* та/або Франчайзі**, Замовнику/Пацієнту на номер мобільного телефону, зазначений під час оформлення Замовлення, Лабораторія «Сінево»* та/або Франчайзі** направляє код-пароль, який Замовник/Пацієнт повинен назвати Лабораторії «Сінево»* та/або Франчайзі**. Я надаю згоду Лабораторії «Сінево»* та/або Франчайзі** на надання результатів лабораторних досліджень Замовнику/Пацієнту на підставі вірного коду-паролю, який направляється Лабораторією «Сінево»* та/або Франчайзі** на номер мобільного телефону, зазначений під час оформлення Замовлення та озвучується мною Лабораторії «Сінево»* та/або Франчайзі**.

Залишаючи номер мобільного телефону, я надаю згоду на отримання повідомлень, в тому числі надісланих за допомогою програм та мобільних додатків, про готовність результатів клінічної лабораторної діагностики, або з іншою інформацією, що відповідає Меті обробки. Я розумію, що доставка повідомлення залежить від мобільних операторів та постачальників послуг зв’язку та не є гарантованою. Лабораторія «Сінево»*та Франчайзі** не несуть відповідальність за отримання мною повідомлення.

Я погоджуюсь, що Лабораторія «Сінево»* та Франчайзі** не можуть гарантувати та не несуть відповідальності за доставку результатів клінічної лабораторної діагностики електронною поштою, тому що доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів моєї поштової скриньки.

Інформація про медичне втручання та пов'язані з ним ризики.

Шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з умовами користувацької угоди» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на сайті https://www.synevo.ua, я погоджуюсь та підтверджую, що:

- Ознайомлений(-а) з характером кожної процедури, позначеної в бланку-направленні та бланку-замовленні, ризиками медичного втручання під час її проведення, правом вимагати припинення процедури та надаю цю Інформовану згоду на медичне втручання відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII.

- Попереджений(-а) про основні преаналітичні фактори, а саме правила підготовки до досліджень, недотримання яких може вплинути на результат дослідження.

- Основний спосіб взяття венозної крові для лабораторного дослідження – проколювання ліктьової вени. Взяття крові проводиться з порушенням цілісності шкіряного покриву, та в окремих випадках внаслідок фізіологічних особливостей організму є травматичною процедурою. З метою уникнення утворення гематоми після взяття крові необхідно притиснути місце уколу на 10 хв.

- Взяття біологічного матеріалу з урогенітального тракту на лабораторне дослідження включає в себе проведення маніпуляції у жінок – з цервікального каналу, уретри та заднього склепіння піхви, у чоловіків – з уретри. Після взяття матеріалу протягом доби можуть зберігатися неприємні відчуття, болісне сечовипускання, а також кров'янисті виділення.

- Повідомлений(-а), що результат лабораторного дослідження залежить від виду тест-системи та обладнання, на якому проводиться дослідження.

- Перевірив(-ла) коректність послуг, що зазначені у бланку-замовленні та переконався(-лась), що послуги зазначені вірно. Якщо протягом 2 (двох) годин з момент оформлення замовлення я не звернувся(-лась) до відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу, в якому було оформлене замовлення, для внесення змін до переліку послуг, зазначених в бланку-замовленні, послуги вважаються замовленими належним чином та підлягають виконанню Лабораторією «Сінево»* та Франчайзі**.

- Повідомив(-ла) медичного працівника про алергічні прояви або індивідуальну непереносимість спирту та медикаментів.

- Зрозумів(-ла) мету та характер медичного втручання. У випадку виникнення ускладнень (таких як запаморочення, втрата свідомості) під час медичного втручання, я заздалегідь надаю згоду на застосування всіх необхідних та можливих заходів з метою їх усунення.

- Результат лабораторних досліджень надається мовою країни місцезнаходження Лабораторії, де проводилось дослідження, або англійською мовою.

- Мав(-ла) можливість задавати будь-які питання стосовно медичних послуг, які надаються мені та/або пацієнту Лабораторією «Сінево»* та Франчайзі** та одержав(-ла) на них повну відповідь.

- Попереджений(-а) про здійснення відеофіксації в приміщеннях загального користування та в кабінетах забору крові Лабораторії «Сінево»* та Франчайзі**.

- Мені було роз’яснено та зрозуміло моє право на внесення застережень стосовно обмеження права Лабораторії Сінево* та Франчайзі** на обробку моїх персональних даних під час надання цієї Інформованої згоди. Я підтверджую, що зазначені застереження у мене відсутні. Шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з умовами користувацької угоди» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на сайті https://www.synevo.ua право зберігати мій біологічний матеріал, якщо такий залишиться після проведення замовлених мною лабораторних досліджень, з метою можливої подальшої передачі (безпосередньої або через інші компанії групи Medicover) такого матеріалу та моїх знеособлених (таких, з яких будуть вилучені будь-які дані, які дозволять прямо чи опосередковано мене ідентифікувати) медичних даних дослідницьким компаніям, що займаються вивченням біологічних зразків для вдосконалення існуючих методів лікування та розробки нових ліків. Я погоджуюсь з тим, що це не потребуватиме взяття у мене більшої кількості біологічного матеріалу, ніж це необхідно для надання замовлених мною послуг.

Шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з умовами користувацької угоди» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на сайті https://www.synevo.ua право зберігати мій біологічний матеріал, якщо такий залишиться після проведення замовлених мною лабораторних досліджень, я надаю дозвіл Лабораторії Сінево* на подальше використання знеособлених залишкових зразків мого біологічного матеріалу на розсуд Лабораторії Сінево* з метою та способом, що відповідають чинному законодавству України, в тому числі шляхом передачі третім особам з метою здійснення науково-дослідницької діяльності.

Шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з умовами користувацької угоди» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на сайті https://www.synevo.ua , я надаю згоду на проведення медичного втручання та обробку персональних даних у випадку кожного наступного звернення до Лабораторії «Сінево»* та Франчайзі**. У випадку доповнення переліку Франчайзі** я надаю згоду на проведення медичного втручання та обробку персональних даних кожному новому Франчайзі**. Із актуальним переліком Франчайзі** та додатковою інформацією про таких осіб я можу в будь-який час ознайомитись за посиланням вище.

Мені було повідомлено, що дана Інформована згода зберігається в електронній формі в архіві Лабораторії «Сінево»* та/або Франчайзі** (не менше 75 років, якщо інше не буде встановлено законом або ця Інформована згода не буде відкликана мною раніше), та я підтверджую, що копія цієї Інформованої згоди визнається достатнім доказом факту наявності згоди на медичне втручання та згоди на обробку зазначених у ній даних.

Я бажаю отримувати повідомлення та електронні листи від Лабораторії «Сінево»* за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що були зазначені в формі Замовлення он-лайн на сайті https://www.synevo.ua.

* під «Лабораторією «Сінево» розуміються наступні юридичні особи: ТОВ «Сінево Україна», ідентифікаційний код 34709124, місцезнаходження: Україна, 04214, м. Київ, вул. Північна, 2/58 літ. «А» та/або ТОВ «Сінево Схід», ідентифікаційний код 34288605 місцезнаходження: Україна, 49026, м. Дніпро, вул. Решетилівська 33-А.

** під «Франчайзі» розуміється один із суб’єктів господарювання, що здійснює господарську діяльність з медичної практики, повний перелік, найменування та адреси яких зазначені за посиланням - https://www.synevo.ua/ua/infoagreement.

Текст даної інформованої згоди мною прочитано і проставлянням відмітки в полі «Я згоден з умовами користувацької угоди» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на сайті https://www.synevo.ua,я засвідчую, що згоден із усіма пунктами цього документу, положення якого мені роз’яснені і зрозумілі.

Добавить в корзинуУдалить из корзиныВнимание!Очистить корзинуВнимание!


Вы хотите воспользоваться предложением от vitagramma.com?


Код Перечень анализов Цена (грн.)

Сума: 180 грн.
Знижка: 0 грн.
Сума до оплати:
180 грн.
180 грн.

Да