Семінари медичної лабораторії «Сінево» присвячені висвітленню питань сучасних можливостей лабораторної діагностики у вирішенні актуальних клінічних завдань.
Найближчі семінари

Київ | 30.01.2019 15:30
«Гемостаз - як правильно обрати лабораторний тест для оцінки порушень? Що важливо враховувати при інтерпретації результатів дослідження коагулограми?»

Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30
30.01.2019

«Гемостаз - як правильно обрати лабораторний тест для оцінки порушень? Що важливо враховувати при інтерпретації результатів дослідження коагулограми?»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30


05.12.2018

«Ожиріння. міждисциплінарний підхід»

Доповідач: Орленко В. Л., к.м.н.

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

08.11.2018

«Квантіфероновий тест в сучасній діагностиці латентної туберкульозної інфекції»

Доповідач: Тлустова Т.В., к.м.н., фтизіатр, зав. відділенням ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 29, конференц-зал "Сінево", 15:30

21.11.2018

«Синдром вагінальних виділень: ефективне лікування починається з оцінки етіологічного фактора»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

07.11.2018

«Артеріальні гіпертензії ендокринного генезу. Лабораторний скринінг»

Доповідач: Зуев К. А., к.м.н.

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

25.10.2018

«Синдром тиреотоксикозу. Міждисциплінарний підхід. Клініка, діагностика, лікування»

Доповідач: Зуев К. А., к.м.н.

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 29, конференц-зал "Сінево", 15:30

11.10.2018

«Онкологія і онкомаркери: як правильно вибрати і інтерпретувати результат?»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

10.10.2018

«Синдром вікового дефіциту тестостерону у чоловіків. Міждисциплінарний підхід»

Доповідач: Зуев К. А., к.м.н.

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

10.10.2018

«Сучасні можливості лабораторної діагностики TORCH-інфекції»

Доповідач: Кириенко В. Т., к.м.н., доц.

Місце проведення: м. Одеса, вул. Сегедська 14-А  (конференц-зал «Сінево»), 15:30

27.09.2018

«Чоловічий фактор безпліддя: який комплекс обстеження?»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

26.09.2018

«Вітамін Д. Гомеостаз кальцію»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»; Кідонь В.П., лікар вищої категорії

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

25.09.2018

«Лабораторна діагностика вірусних гепатитів - як уникнути помилок?»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

12.09.2018

«Синдром тиреотоксикозу. Міждисциплінарний підхід. Клініка, діагностика, лікування»

Доповідач: Зуев К.А., к.м.н.

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

26.09.2018

«Синдром вікового дефіциту тестостерону у чоловіків. Міждисциплінарний підхід»

Доповідач: Зуев К. А., к.м.н.

Місце проведення: м. Одеса, вул. Сегедська 14-А  (конференц-зал «Сінево»), 15:30

21.09.2018

«Порушення вуглеводного обміну. Лабораторний скринінг»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Одеса, вул. Сегедська 14-А  (конференц-зал «Сінево»), 15:30

13.06.2018

«Тромбофілії»

Доповідач: Дука Ю.М., д.м.н., доцент Дніпропетровської медичної академії

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 29, конференц-зал "Сінево", 15:30

07.06.2018

«Клініка і діагностика бореліозу, інфекційного мононуклеозу і TORCH-інфекції»

Доповідач: Дитячий інфекціонист, к.м.н., Смірнов Б.М.

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 29, конференц-зал "Сінево", 15:30

21.06.2018

«Гіперпаратиреоз: первинний, вторинний. Клініка, діагностика, лікування»

Доповідач: Олійник О. Б., к.м.н., лікар-хірург відділення ендокринної хірургії КМКЕЦ

Місце проведення: м. Одеса, вул. Сегедська 14-А  (конференц-зал «Сінево»), 15:30

24.05.2018

«СПКЯ»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

16.05.2018

«Клініка і діагностика гіперпластичних захворювань паращитоподібних залоз»

Доповідач: Кваченюк А. М., д.м.н., головний науковий співробітник, заст. директора з наукової роботи Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

15.05.2018

«Скринінг і рання діагностика гепатоцелюлярної карциноми»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

25.05.2018

«Лабораторна діагностика вірусних гепатитів: як уникнути помилок?»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця
22.05.2018

«Неінвазивний пренатальний тест - Panorama»

Доповідач: Щербакова О. В., керівник напряму лабораторної діагностики акушерства та гінекологии медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Одеса, вул. Сегедська 14-А  (конференц-зал «Сінево»), 15:30

17.05.2018

«Гіпотиреоз. Що нового?» (за матеріалами рекомендацій 2016-2017р.)

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Одеса, вул. Сегедська 14-А  (конференц-зал «Сінево»), 15:30

25.04.2018

«ВПЛ - тестування в цервікальному скринінгу. Інфекційні фактори, що сприяють персистенції»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

12.04.2018

«Гомеостаз кальцію. Діагностика і лікування дефіциту вітаміну D»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»; Кідонь В.П., лікар вищої категорії

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

11.04.2018

«Вогнищеві утворення в ділянці щитоподібної залози. Рак щитоподібної залози»

Доповідач: Олійник О. Б., к.м.н., лікар-хірург відділення ендокринної хірургії КМКЕЦ

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

03.04.2018

«Сучасні можливості лабораторної діагностики TORCH-інфекцій. Тактика ведення пацієнта»

Доповідач: Кірієнко В. Т., к.м.н., доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипмолмної освіти НМУ ім. Богомольця О.О.

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

24.04.2018

«Вітамін Д. Гомеостаз кальцію»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»; Кідонь В.П., лікар вищої категорії

Місце проведення: м. Одеса, вул. Сегедська 14-А  (конференц-зал «Сінево»), 15:30

29.03.2018

«Тромбофілії»

Доповідач: д.мед.н., Ніколаєнко Т. П.

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 29, конференц-зал "Сінево", 15:30

27.03.2018

«Лабораторна діагностика вірусних гепатитів: як уникнути помилок?»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Дніпро, готель "Абрі", Ярмарковий узвіз, 1, конференц-зал, 15:30

15.03.2018

«РШМ і вагітність»

Доповідач: Заворотня Ю В, міський онколог-гінеколог Дніпропетровського онкологічного диспансеру

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 29, конференц-зал "Сінево", 15:30

29.03.2018

«Пренатальний скринінг. Панорама»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

28.03.2018

«Недостатність вітаміну D»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

21.03.2018

«Порушення вуглеводного обміну: переддіабет, цукровий діабет. Міждисциплінарний підхід за матеріалами АДА 2018»

Доповідач: Паньків В. І., д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

13.03.2018

«Квантіфероновий тест»

Доповідач: Тлустова Т.В., к.м.н., фтизіатр, зав. відділенням ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

22.02.2018

«Нові напрямки, принципи діагностики, алгоритми застосування і правила інтерпретації нових тестів»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 29 (конференц-зал «Сінево»), 15:30

 

 

28.02.2018

«Діагностика і лікування дефіциту вітаміну D»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

27.02.2018

«Скринінг і діагностика вірусних гепатитів у жінок репродуктивного віку»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

21.02.2018

«Гиперандрогении. Точка зрения эндокринолога»

Доповідач: Луценко Л.А., к. м. н., лікар-ендокринолог КМКЕЦ

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

15.02.2018

«Нові можливості в діагностиці ІПСШ відповідно до світових стандартів»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

08.02.2018

«TORCH-інфекції у імунокомпетентних осіб. Алгоритм діагностики та лікування у вагітних»

Доповідач: Бойко В.А., к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб КМАПО ім. Шупика

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

07.12.2017

«Пренатальний скринінг»

Доповідач: Щербакова О. В., керівник напряму лабораторної діагностики акушерства та гінекологии медичної лабораторії «Сінево»
23.11.2017

«Пренатальний скринінг»

Доповідач: Щербакова О. В., керівник напряму лабораторної діагностики акушерства та гінекологии медичної лабораторії «Сінево»
16.11.2017

«Вірусні гепатити у жінок репродуктивного віку»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця
06.10.2017

Міжнародна медична конференція «Сінево: 10 років здоров’я в цифрах»

Доповідач: Luc De Catte (Бельгія), д.м.н, проф. О.О.Ковалев, д.м.н, проф. В.Л. Емануель, к.м.н. М.П. Веропотвелян, Dr., MBBS, MA., PhD, MRCPCH Samantha Leonard, prof. Sonia Anderson, prof. Andreas Barthel, д.м.н. Burkhard Manfras та інші.

Місце проведення: м. Київ, Конференц-центр "Ramada Encore Kiev", Столичне шосе, 103

25.10.2017

«Пренатальна діагностика»

Доповідач: Щербакова О. В., керівник напряму лабораторної діагностики акушерства та гінекологии медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення:  Пологовий будинок № 1, вул. 1-го Травня 172, 14:00

20.04.2017

«Гіперандрогенія»

Доповідач: Косєй Н.В., д.м.н., акушер-гінеколог, гінеколог, гінеколог-ендокринолог
16.03.2017

«ПАП-тест. Інтерпретація цитологічних заключень»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики «Сінево». Щербакова О.В., керівник напряму лабораторної діагностики «Акушерство і гінекологія» лабораторії «Сінево»
28.03.2017

«Діагностика та лікування гепатитів, що передаються парентеральним шляхом»

Доповідач: Дуда О. К., д. Мед. н., проф., зав. кафедрою інфекційних хвороб НМАПО імені П. Л. Шупика

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:00

23.03.2017

«Порушення вуглеводного обміну. Алгоритм лабораторного скринінгу»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

02.12.2016

«Нові аспекти лікування гепатитів, представлені Американською асоціацією з вивчення хвороб печінки в жовтні 2016 року»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця
13.12.2016

«Нові аспекти лікування гепатитів, представлені Американською асоціацією з вивчення хвороб печінки в жовтні 2016 року»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

01.12.2016

«Ендокринні причини репродуктивних порушень: лабораторні картини і алгоритми діагностики та контролю ефективності лікування»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

15.12.2016

«Онкогінекологія: програми профілактики і раннього виявлення раку молочної залози, шийки матки і яєчників. Сучасні лабораторні можливості»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
03.11.2016

«Онкогінекологія: програми профілактики і раннього виявлення раку молочної залози, шийки матки і яєчників. Сучасні лабораторні можливості»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
30.11.2016

«Порушення вуглеводного обміну. Алгоритм лабораторного скринінгу»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 15:30

16.11.2016

«Патологія щитоподібної залози. Алгоритм лабораторного скринінгу»

Доповідач: Паньків В. І., д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

24.11.2016

«Неусвідомлена реальність чи нереалізована лабораторна можливість. Первинний гіперпаратиреоз»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
27.10.2016

«Синдром ендогенного гіперкортицизму. Лабораторний скринінг»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
18.10.2016

«Вогнищеві утворення в ділянці щитоподібної залози. Алгоритм лабораторного скринінгу»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
27.10.2016

«Онкогінекологія: програми профілактики і раннього виявлення раку молочної залози, шийки матки і яєчників. Сучасні лабораторні можливості»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

18.10.2016

«Маркерна діагностика вірусних гепатитів»

Доповідач: Зайцев І. А., д. м. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

12.10.2016

«Гіперпаратиреоз. Форми. Лабораторна діагностика. Лікування»

Доповідач: Олійник О. Б., к. м. н., хірург-ендокринолог, остеолог Київського міського клінічного ендокринологічного центру

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

12.10.2016

«Онкогінекологія: програми профілактики і раннього виявлення раку молочної залози, шийки матки і яєчників. Сучасні лабораторні можливості»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
04.10.2016

«Значення кількісного HBsAg в моніторингу перебігу та ефективності лікування хронічного гепатиту В»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця
27.09.2016

«Синдром полікістозних яєчників: РЕПРОДУКТИВНИЙ погляд на питання діагностики та лікування»

Доповідач: Берестовий О. О., лікар акушер-гінеколог вищої категорії, лікар-репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики, «Клініка Матері»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

21.09.2016

«Артеріальні гіпертензії ендокринного генезу. Алгоритм лабораторного скринінгу»

Доповідач: Луценко Л.А., к. м. н., лікар-ендокринолог КМКЕЦ

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

08.09.2016

«Неусвідомлена реальність чи нереалізована лабораторна можливість. Первинний гіперпаратиреоз»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
28.09.2016

«Інціденталоми надниркових залоз. Гіперандрогенії»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево». Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево».
09.06.2016

«Хвороба Лайма - від діагностики до лікування»

Доповідач: Дуда О. К., д. мед. н., проф., зав. кафедрой инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

08.06.2016

«Поєднані ендокринопатії. Алгоритм лабораторної діагностики»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

08.06.2016

«Сучасні алгоритми пренатального скринінгу: Пріска або фетальна ДНК. Алгоритм обстеження»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Львів, готель «НОТА БЕНЕ», вул. Поліщука, 78 А, 16:00

12.05.2016

«Порушення в репродуктивній сфері - діагностичне значення визначення прогестерону і естрадіолу»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

25.05.2016

«Алгоритм лабораторної діагностики патології щитоподібної залози під час вагітності. Гестаційний цукровий діабет»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Львів, готель «НОТА БЕНЕ»вул. Валер'яна Поліщука, 78 А, 16:00

14.04.2016

«Маркерна діагностика вірусних гепатитів»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
21.04.2016

«Неінвазивні методи діагностики печінки в клінічній практиці»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

13.04.2016

«Вогнищеві утворення в області щиподібної залози, патологія прищитоподібних залоз»

Доповідач: Кваченюк А. М., д.м.н., головний науковий співробітник, заст. директора з наукової роботи Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

06.04.2016

«Ефективне лікування СПКЯ»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

21.04.2016

«Порушення вуглеводного обміну - предіабет, цукровий діабет. Алгоритм лабораторної діагностики»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Львів, готель «НОТА БЕНЕ»вул. Валер'яна Поліщука, 78 А, 16:00

12.04.2016

«Програма Пріска або визначення хромосомної патології плода по фетальній ДНК у крові матері?»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

 

29.03.2016

«Патологія шийки матки: початок всіх початків»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
16.03.2016

«Порушення вуглеводного обміну - предіабет, цукровий діабет. Алгоритм лабораторної діагностики»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

10.03.2016

«Диференційна діагностика токсичних аутоімунних вірусних гепатитів»

Доповідач: Дуда О. К., д. мед. н., проф., зав. кафедрой инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

30.03.2016

«Маркерна діагностика вірусних гепатитів»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
24.03.2016

«Порушення вуглеводного обміну - предіабет, цукровий діабет. Алгоритм лабораторної діагностики»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
25.02.2016

«Порушення вуглеводного обміну»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
25.02.2016

«Програма Пріска або визначення хромосомної патології плода по фетальній ДНК у крові матері?»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

11.02.2016

«Гепатит, викликаний вірусами простого герпесу»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

10.02.2016

«Вогнищеві і гіперпластичні процеси надниркових залоз»

Доповідач: Кваченюк А. М., д.м.н., головний науковий співробітник, заст. директора з наукової роботи Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

09.12.2015

«Вогнищеві утворення ЩЗ. Розмір не завжди має значення... (за матеріалами Європейської Тиреоїдологічної Асоціації 2013 р. і Британської Тиреоїдологічної Асоціації 2014 р.)»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
03.12.2015

«Лабораторна діагностика порушень вуглеводного обміну. Цукровий діабет, предіабет»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
03.12.2015

«Патологія шийки матки: початок всіх початків. Комплексна лабораторна діагностика причин даної патології»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

02.12.2015

«Патологія шийки матки: початок всіх початків. Комплексна лабораторна діагностика причин даної патології»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

08.12.2015

«Патологія шийки матки: комплексна лабораторна діагностика причин даної патології»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
09.12.2015

«Патологія шийки матки: початок всіх початків. Комплексна лабораторна діагностика причин даної патології»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
08.12.2015

«Вогнищеві утворення ЩЗ. Розмір не завжди має значення... (за матеріалами Європейської Тиреоїдологічної Асоціації 2013 р. і Британської Тиреоїдологічної Асоціації 2014 р.)»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
02.12.2015

«Вірусний гепатит С. Актуальність біохімічних показників і специфічних маркерів»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
17.12.2015

«Лабораторна діагностика гестаційного цукрового діабету, порушення функції щитоподібної залози під час вагітності»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
01.12.2015

«Вірусний гепатит С. Актуальність біохімічних показників і специфічних маркерів»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
01.12.2015

«Ендокринні причини безпліддя»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево». Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево».

Місце проведення:  Пологовий будинок № 1, вул. 1-го Травня 170, 14:00

17.11.2015

«Менеджмент вагітних. Нові можливості пренатальної діагностики хромосомної патології. Оцінка ризику розвитку прееклампсії. Патологія шийки матки і вагітність. Тромбофілія і ускладнення вагітності - чи є можливості діагностики?»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
26.11.2015

«Алгоритми лабораторної діагностики TORCH-інфекцій»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
24.11.2015

«Нове і старе в діагностиці порушень вуглеводного обміну (за матеріалами Американської Асоціації клінічної ендокринології 2015 р. та Асоціації Ендокринологів України)»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

11.11.2015

«Герпетичне ураження печінки»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

05.11.2015

«Алгоритм клінічного пошуку лихоманок невідомого генезу»

Доповідач: Дуда О. К., д. мед. н., проф., зав. кафедрой инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

05.11.2015

«Патологія шийки матки: комплексна лабораторна діагностика причин даної патології»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
18.11.2015

«Менеджмент вагітних. Нові можливості пренатальної діагностики хромосомної патології. Оцінка ризику розвитку прееклампсії. Патологія шийки матки і вагітність. Тромбофілія і ускладнення вагітності - чи є можливості діагностики?»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
21.10.2015

«Нове і старе в діагностиці порушень вуглеводного обміну (за матеріалами Американської Асоціації клінічної ендокринології 2015 р. та Асоціації Ендокринологів України)»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
21.10.2015

«Вогнищеві утворення в ділянці щитоподібної залози. Алгоритм лабораторного скринінгу»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
27.10.2015

«Вірусний гепатит С. Актуальність біохімічних показників і специфічних маркерів»

Доповідач: Дуда О. К., д. мед. н., проф., зав. кафедрой инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

21.10.2015

«Лабораторний моніторинг у лікуванні гепатиту С»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

15.10.2015

«Вогнищеві утворення ЩЗ. Розмір не завжди має значення... (за матеріалами Європейської Тиреоїдологічної Асоціації 2013 р. і Британської Тиреоїдологічної Асоціації 2014 р.)»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

08.10.2015

«Рідкісні або невиявлені причини безпліддя? Сучасні лабораторні можливості діагностики причин безпліддя»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

07.10.2015

«Рідкісні або невиявлені причини безпліддя? Сучасні лабораторні можливості діагностики причин безпліддя»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

22.10.2015

«Нове і старе в діагностиці порушень вуглеводного обміну (за матеріалами Американської Асоціації клінічної ендокринології 2015 р. та Асоціації Ендокринологів України)»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
21.10.2015

«Діагностика гепатиту В»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
20.10.2015

«Діагностика гепатиту В»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
28.10.2015

«Патологія шийки матки: початок всіх початків. Комплексна лабораторна діагностика причин даної патології»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення:  Пологовий будинок № 1, вул. 1-го Травня 72, 14:00

15.10.2015

«Вірусний гепатит С. Алгоритм лабораторної діагностики»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: Чернігівська міська лікарня №2, вул. 1-го Травня 168

06.10.2015

«Поєднані ендокринопатії: «На одному крильці сиділи… СД, гіпотиреоз, первинний гіперпаратиреоз»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: Чернігівська міська лікарня №2, вул. 1-го Травня 168, 14:00

30.09.2015

«Хвороба Лайма — Бореліоз: сучасні підходи щодо діагностики та принципів лікування»

Доповідач: Дуда О. К., д. мед. н., проф., зав кафедрою інфекційних хвороб НМАПО імені П. Л. Шупика.

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

23.09.2015

«Лабораторний моніторинг у лікуванні гепатиту В»

Доповідач: Зайцев І. А., д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

22.09.2015

«Поєднані ендокринопатії: «На одному крильці сиділи… СД, гіпотиреоз, первинний гіперпаратиреоз»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
17.09.2015

«Менеджмент вагітних. Нові можливості пренатальної діагностики хромосомної патології. Оцінка ризику розвитку прееклампсії. Патологія шийки матки і вагітність»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
17.09.2015

«Оцінка стану щитоподібної залози. Скринінг і діагностика гестаційного діабету»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

16.09.2015

«Менеджмент вагітних. Нові можливості пренатальної діагностики хромосомної патології. Оцінка ризику розвитку прееклампсії. Патологія шийки матки і вагітність»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

16.09.2015

«Оцінка стану щитоподібної залози. Скринінг і діагностика гестаційного діабету»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

09.09.2015

«Новий погляд на стару проблему: СПКЯ — сучасні лабораторні алгоритми діагностики»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»
10.09.2015

«Вірусний Гепатит С. Алгоритм лабораторної діагностики»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Час проведення: 15:00

09.09.2015

«Поєднані ендокринопатії: «На одному крильці сиділи… СД, гіпотиреоз, первинний гіперпаратиреоз»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Час проведення: 15:00

08.09.2015

«Новий погляд на стару проблему: СПКЯ — сучасні лабораторні алгоритми діагностики»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Час проведення: 17.00

10.09.2015

«Поєднані ендокринопатії: «На одному крильці сиділи… СД, гіпотиреоз, первинний гіперпаратиреоз»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Час проведення: 15:00

09.09.2015

«Вірусний Гепатит С. Алгоритм лабораторної діагностики»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Час проведення: 14:30

17.06.2015

«Лабораторний скринінг субклінічного гіпотиреозу у вагітних та дітей (за матеріалами Європейської тіреоідологіческой Асоціації 2014)»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

04.06.2015

«Міфи і реальності лабораторної діагностики в питаннях діагностики причин безпліддя в практиці акушера-гінеколога.»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

03.06.2015

«Міфи і реальності лабораторної діагностики в питаннях діагностики причин безпліддя в практиці акушера-гінеколога.»

Доповідач: Рикова О. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

11.06.2015

«Лабораторна діагностика вірусних гепатитів»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»
21.05.2015

«Особливості лабораторної діагностики гестаційного цукрового діабету, порушень функції щитоподібної залози під час вагітності»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

21.05.2015

«Скринінг позапечінкових проявів вірусних гепатитів, асоційованих EBV, CMV, HSV»

Доповідач: проф. Дуда О. К. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

19.05.2015

«Лабораторна діагностика вірусних гепатитів»

Доповідач: Пилипчук Л. Н., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики інфекційних захворювань медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

14.05.2015

«Гіперандрогенні порушення як одна з причин безпліддя: лабораторний комплекс оцінки андрогенного статусу та виявлення ендокринних причин»

Доповідач: Рикова О.В., керівник клінічного напряму «Акушерство-гінекологія» медичної лабораторії «Сінево»

Місце проведення: м. Київ, пр. А. Палладіна, 46/2, 16:00

13.05.2015

«Вогнищеві утворення щитоподібної і паращитоподібної залоз»

Доповідач: Галицька В. В., керівник клінічного напряму лабораторної діагностики ендокринологічних захворювань медичної лабораторії «Сінево»