Перелік аналізів Ціна

/
Ціна при онлайн-оплаті

(грн)
Строк (робочих днів )* Замовити

10.1 Клінічна хімія

170

153

1

ЗАМОВИТИ

180

162

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

α-Амілаза панкреатична / 1606
70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

60

54

1

ЗАМОВИТИ

Аміак / 1616
220

198

1

ЗАМОВИТИ

80

72

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Білок загальний (добова сеча) / 1776
80

72

1

ЗАМОВИТИ

Білок загальний (сеча) / 1232
80

72

1

ЗАМОВИТИ

110

99

1

ЗАМОВИТИ

240

216

5

ЗАМОВИТИ

2400

2160

3

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
340

306

7

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Калій (добова сеча) / 1188
70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

110

99

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Креатинін (добова сеча) / 1777
70

63

1

ЗАМОВИТИ

Креатинін (сеча) / 1175
70

63

1

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
640

576

10

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Ліпаза / 1143
90

81

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Магній / 1058
70

63

1

ЗАМОВИТИ

Натрій (добова сеча) / 1187
70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

— доставляється готовий матеріал в транспортному контейнері
500

450

3

ЗАМОВИТИ

840

756

7

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
1200

1080

13

ЗАМОВИТИ

80

72

1

ЗАМОВИТИ

Селен / 9298
*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
880

792

11

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Сечовина (добова сеча) / 1778
70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Фолати (в еритроцитах) / 1566
360

324

1

ЗАМОВИТИ

Фосфор / 1066
60

54

1

ЗАМОВИТИ

Хлор (добова сеча) / 1190
70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Холінестераза (в еритроцитах) / 1555
220

198

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

170

153

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №11 (Цереброваскулярний ризик) (Кальцій загальний (сироватка); Холестерин; Магній; C-реактивний білок (СРБ); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікований гемоглобін (HbA1c); Калій (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Фібриноген) / 1162
840

756

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №12 (Передопераційний) (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Тригліцериди; Treponema pallidum, антитіла сумарні; Група крові/резус фактор; Білірубін непрямий; Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген; Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR)) / 1164
1600

1440

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №127 (Здорова печінка + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні; Примітка) / 1571
1250

1125

2

ЗАМОВИТИ

Пакет №155 (Здоров'я дитини) (Тиреотропний гормон (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Білок загальний; Білірубін загальний; Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep); Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Кальцій іонізований (сироватка); Аналіз сечі загальний; Ручна мікроскопія осаду сечі; 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) / 1589
1000

900

3

ЗАМОВИТИ

Пакет №156 (Йдемо в д/садочок чи школу - Київ) (Тиреотропний гормон (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Білок загальний; Білірубін загальний; Залізо сироваткове; Трансферин; Феритин; Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep); Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Кальцій іонізований (сироватка); Відсоток насичення трансферину; Аналіз сечі загальний; Ручна мікроскопія осаду сечі; Giardia (лямблії), антиген у калі (кількісне визначення); 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) / 1590
1400

1260

3

ЗАМОВИТИ

Пакет №158 (Перед щепленням - Київ) (Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Білок загальний; Білірубін загальний; Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Аналіз сечі загальний; Ручна мікроскопія осаду сечі; Giardia (лямблії), антиген у калі (кількісне визначення)) / 1592
550

495

2

ЗАМОВИТИ

Пакет №160 (Контроль анемії + клінічний аналіз крові) (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Залізо сироваткове; Ціанокобаламін (вітамін B12); Трансферин; Феритин; Фолієва кислота (сироватка); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Відсоток насичення трансферину) / 1594
750

675

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №161 (Причини зайвої ваги у дітей) (Тироксин загальний (T4 загальний); Тиреотропний гормон (ТТГ); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Глікований гемоглобін (HbA1c); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Аналіз сечі загальний; Ручна мікроскопія осаду сечі) / 1595
590

531

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №162 (Спортивний) (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Інсулін; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Креатинфосфокіназа (КФК загальна); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH); Сечова кислота; Сечовина; Натрій (сироватка); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Калій (сироватка); Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінове співвідношення; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Гомоцистеїн; Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR)) / 1596
1700

1530

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №163 (Здоров'я підлітка) (Тиреотропний гормон (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); α-2-макроглобулін; Кальцій іонізований (сироватка); Аналіз сечі загальний; Ручна мікроскопія осаду сечі; Йод (сеча); 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) / 1597
1500

1350

3

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.1 (Печінкові проби + звіт з описом лабораторних показників) (Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Білірубін непрямий; Примітка) / 1091
360

324

2

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.1.1 (Печінкова панель) (Мікросоми печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення); Мітохондріальний антиген М2-3Е, антитіла IgG; Розчинний антиген печінки/підшлункової залози, антитіла IgG; Цитозольний антиген типу 1 печінки, антитіла IgG) / 2160
1100

990

5

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.11 (Розширені білкові фракції) (Розширені білкові фракції; Білок загальний для білкових фракцій; Примітка) / 1168
180

162

2

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.12 (Біохімія крові + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Примітка) / 1181
740

666

2

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.14 (Електроліти крові - калій, натрій, хлор) (Натрій (сироватка); Хлор (сироватка); Калій (сироватка)) / 1217
170

153

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.2 (Білкові фракції) (Білок загальний; Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінове співвідношення) / 1089
130

117

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.3 (Ниркові проби) (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина) / 1092
160

144

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.6 (Білірубін фракційно) (Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий) / 1090
110

99

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №42 (Метаболічний) (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Білок загальний; Сечова кислота; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; З'єднуючий пептид (С-пептид); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА)) / 1165
700

630

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №45 (Здоров'я жінки + звіт з описом лабораторних показників) (Тиреотропний гормон (ТТГ); Холестерин; Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Естрадіол (E2); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білірубін загальний; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікований гемоглобін (HbA1c); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Примітка) / 1242
1000

900

3

ЗАМОВИТИ

Пакет №46 (Здоров'я чоловіка + звіт з описом лабораторних показників) (Тиреотропний гормон (ТТГ); Холестерин; Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікований гемоглобін (HbA1c); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Примітка) / 1238
1200

1080

3

ЗАМОВИТИ

10.2 Показники ліпідного обміну

100

90

1

ЗАМОВИТИ

100

90

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

280

252

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

70

63

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.5 (Ліпопротеїди фракційно + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Примітка) / 1094
240

216

2

ЗАМОВИТИ

10.3 Вітаміни

1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D / 9700
*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
750

675

9

ЗАМОВИТИ

350

315

3

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
580

522

7

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
560

504

7

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
590

531

13

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
560

504

7

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
800

720

9

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
600

540

7

ЗАМОВИТИ

180

162

1

ЗАМОВИТИ

180

162

1

ЗАМОВИТИ

10.4 Діагностика анемії

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
590

531

13

ЗАМОВИТИ

Внутрішній фактор Кастла, антитіла IgG / 9346
*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
1200

1080

10

ЗАМОВИТИ

300

270

5

ЗАМОВИТИ

Еритропоетин, антитіла сумарні (якісне визначення) / 9200
*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
1250

1125

11

ЗАМОВИТИ

140

126

1

ЗАМОВИТИ

180

162

1

ЗАМОВИТИ

180

162

1

ЗАМОВИТИ

180

162

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.16 (Контроль анемії) (Залізо сироваткове; Ціанокобаламін (вітамін B12); Трансферин; Феритин; Фолієва кислота (сироватка)) / 1241
650

585

1

ЗАМОВИТИ

Пакет №4.17 (Оцінка насичення трансферину залізом) (Залізо сироваткове; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) / 1248
190

171

1

ЗАМОВИТИ

10.5 Маркери серцево-судинних захворювань

NT-proBNP / 1130
1100

990

1

ЗАМОВИТИ

320

288

1

ЗАМОВИТИ

140

126

1

ЗАМОВИТИ

— доставляється готовий матеріал в транспортному контейнері
120

108

1

ЗАМОВИТИ

Протеїн S (активність) / 1627
*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
1200

1080

12

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
600

540

8

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
740

666

10

ЗАМОВИТИ

180

162

1

ЗАМОВИТИ

*— дослідження виконуються в лабораторії «СІНЕВО» в Німеччині
440

396

5

ЗАМОВИТИ

Пакет №10 (Здорове серце та судини + звіт з описом лабораторних показників) (Холестерин; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Креатинфосфокіназа (КФК загальна); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH); Натрій (сироватка); C-реактивний білок (СРБ); Хлор (сироватка); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Калій (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Гомоцистеїн; Примітка) / 1136
850

765

2

ЗАМОВИТИ

10.6 Гострофазові маркери

80

72

1

ЗАМОВИТИ

660

594

1

ЗАМОВИТИ*Зазначений термін виконання послуг приблизний, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів. Вихідними вважається неділя та державні свята.